Zeilvoeringen

 

Afhankelijk van de windkracht en/of de werkzaamheden op de molen kiest de molenaar aan het begin van de draaidag voor een bepaalde zeilvoering. Dat wil zeggen, hij bepaalt hoeveel zeil hij voorlegt op de wieken. De zeilvoeringen waaruit de molenaar kan kiezen zijn de volgende:

 

1. Vol zeil

2. Duikertje

3. Lange halve

4. Halve

5. Hoge lijn

6. Stormeindje

 

Gedurende de draaidag kan de zeilvoering nog veranderen. Er kan bijvoorbeeld zeil bijgelegd worden wanneer de windkracht afneemt, of wanneer de molen sneller moet draaien of meer kracht moet leveren, dit afhankelijk van de werkzaamheden.

Andersom kan ook zeil worden weggenomen wanneer het harder gaat waaien. Dan kan bijvoorbeeld een vol zeil worden teruggerold tot een halve. Dit heet zwichten.

De molen kan bij veel wind ook zonder zeilen draaien. Dit heet draaien met blote benen. Wanneer daarnaast ook de steekborden rechts onderaan het wiek nog uitgenomen worden, spreekt men van draaien met blote benen en geknipte nagels.